Kristianstad Drottningodlingsklubb - KDK

29 september 1979 bildades Kristianstad Drottningodlingsklubb (KDK), bestående av biodlare som var intresserade av avels arbete och drottningodling. Vid mötet fattades beslut om att avels-arbetet enbart skulle ske med Buckfastbin, som ansågs vara ett bra bi med redan gjort urval i ett 40-tal år och därför värt att satsa på.

Då många i klubben aldrig odlat drottningar, gjordes en uppdelning i grupper om 3-4 personer. En i varje grupp var van drottningodlare och hjälpte de andra att odla fram sina första drottningar. Att hjälpa varandra med drottningodling och avels-material är Kristianstad Drottningodlingsklubb ide .
Hanö är hörnstenen i klubbens verksamhet. Utan parningsstationen där hade klubben inte kunnat fungera på ett tillfredsställande sätt. Att själva ha möjlighet att bestämma vilken drönarlinje som skall användas är en styrka som är ovärderlig. Drönarsamhällena flyttas ut till HANÖ varje vår och hem på hösten. Vi brukar använda 6 drönarsamhällen och parar omkring 200-500 drottningar årligen. Parningsprocenten brukar ligga över 80%.
Den 1 maj 1992 blev hela Skåne zon 1 varvid vi blev utestängda från vår parningsstation på Hanö. Under april upprättade vi en bigård i Hosaby björke med 10 samhälle. Dessa blev grunden för vår vidare avel så länge Skåne var Zon 1 och Blekinge Zon 2.
Klubben anordnade 1983 det första Buckfastsymposiet i Frostavallen där Broder Adam föreläste.
Med anledning av det avels-arbete som bedrivits inom klubben har flera fina linje- kombinationer under årens lopp sett dagens ljus. Exempel på dessa är 711, HN9211 KDK9711och KDK0004.
Klubbens ändamål att verka för utveckling av avels arbetet har utan tvekan gett fint resultat bland klubbens 30 medlemmar. Det är många i hela landet , som tagit del av den verksamhet vi bedrivit. Liknande klubbar har växt fram enligt KDK:s modell.
Klubben har vid flera tillfälle hjälpt till och själv tagit hem avelsmaterial från England.
Tidigare hade klubben en testbigård i Ballingstorp. Denna är en gammal kringbygd gård med halmtak, som underhålls av hembygdsföreningen vilken är belägen 3 km norr Torsebro.
Numera har vi en depåbigård på ALUDDEN vid Araslövssjön mitt i det natursköna Kristianstad Vattenrike. Hit tar vi drottningar efter medlemmarnas bästa avels- samhälle. Härifrån får medlemmarna avelsmaterial. Efter Varroans ankomst har många medlemmar haft stora vinterförluster. Vi har då dragit fram nya avläggare här till medlemmarna. 1997 drog vi fram 14 avläggare av våra då 11 depåsamhällen. Dragförhållandena här är mycket gynnsamma.
Denna depåbigård är ett bra komplement till Föreningen Svensk Buckfastavel depåbigård på Skärva utanför Karlskrona. Tyvärr drabbades Skärvabigården av yngelröta 1998 varvid huvuddelen av samhällena måste avlivas.
För att få ännu bättre bi importerade klubben nordiska bi från Läsö 2001. Vi ska nu göra tester och urval när vi parar dem med buckfastbiet för att om möjligt låta slutprodukten som kanske innehåller c:a 12 % nordiska gå in i buckfaststammen.
Klubben har under årens lopp skaffat en hel del material såsom ytterhus till parningskasetter och bihus till klubbens samhällen. Ett stort värde ligger även i det framtagna materialet. Detta gör att klubben har en inträdesavgift på för närvarande 1 000:- kronor och en årsavgift på 250:-kronor.


Print   Email