Kallelse till Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte lördagen den 9 mars 2019 kl. 10,00.


Plats: Lagan motell som ligger vid E4:an utanför Lagan. Samling från kl. 09,00 då det serveras
varm dryck och fralla, detta bjuder föreningen på.

Vi hälsar gamla och nya medlemmar, samt övriga intresserade välkomna att närvara vid årsmötet.
Lunch serveras till självkostnadspris. Kostnad 110 kr och det serveras pannbiff, spätta eller
vegetarisk. För att veta hur många som vill fika på morgonen är det bra att anmäla sig till Ingrid
Hallberg, tel: 045160985 eller E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast en dag i förväg.

Efter lunchen blir det föreläsning av Preben Kristiansen

Dagordning för årsmötet 2019


1. Årsmötets öppnande och upprop av närvarande medlemmar och föredragande revisor samt fastställande av röstlängd. Parentation.
2. Beslut om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Styrelsens ekonomiska berättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
9. Beslut om disposition av föreningens och stationernas resultat.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Behandling av förslag från styrelsen och revisorer och beslut om arvoden och andra ersättningar.
12. Fastställande av medlemsavgift för 2020.
13. Behandling och beslut om i stadgeenilg ordning inkomna motioner.
14. Stadgeändring.
15. Fastställande av arbetsplan 2019.
16. Fastställande av budgetar 2019.
17. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
18. Val av ordförande.
19. Val av övriga styrelseledamöter.
20. Val av revisorer samt revisorssupleanter.
21. Fastställande av antalet ledamöter i avelsutskottet.
22. Val av avelsutskott varav en skall vara sammankallande.
23. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
24. Val av valberedning.
25. Beslut om datum för nästa årsmöte.
26. Årsmötets avslutning.


Skriv ut   Email