Artikel från Hasslö i Sydöstran

Stationen på Hasslö har haft besök från Sydöstran. Besöket resulterade i en fin artikel om verksamheten.

Läs hela artikeln här http://www.sydostran.se/karlskrona/unika-avelsbin-drar-folk-till-oarna/ 

Skriv ut