En övervakningszon har hamnat ut över Ven och föreningens parningstation den senaste veckan. Vi har varit i kontakt med Länstyrelsen och undrat vad som kommer gälla på ön. Länstyrelsen har omgående svarat att de har bra koll på detta och de bedömer att Ven-stationen ska vara undantagen från övervakningszonen.
 
Bitillsyningsmännen har koll på detta och Länsstyrelsen har påpekat detta till Jordbruksverket som skapar kartorna men ny karta ska upprättas och förväntas publiceras först på fredag så tillsvidare ligger denna karta uppe på deras hemsida.
 
Vi arbetar hårt för att stationen ska vara smittsäker för alla som kommer dit. Som en del i detta tar vi inför varje säsong egna prov på drönarsamhällena och analyserar på labb efter Amerikansk Yngelröta på våra stationer.
 
Stationen kommer hålla öppet som vanligt. Vi håller kontakt med Länsstyrelserna och är beredda att sätta in åtgärder för att våra stationer ska vara säkra!