För att marknadsföra Buckfast-drottningar med BUCKFASTMÄRKET ska drottning-odlaren:

1. Enbart sälja drottningar som är renparade på station/inseminerade Buckfast-drottningar eller första generationens döttrar efter dessa.
2. Klart kunna deklarera moderns Buckfast-härstamning och stationsparning/insemination i minst tre led.
3. Aktivt delta i avels och utvecklingsarbetet tillsammans med Föreningen Svensk Buckfastavel.

Beskrivning till kraven:
1. För att en drottnings ska få kallas Buckfastdrottning ska hon vara minst tredje generationen av obruten stationsparning eller insemination av stationsparade drottningars drönare. Från en sådan drottning får man odla drottningar och sälja antingen som stationsparade eller friparade, och kalla dem Buckfast-drottning. Avläggare och samhällen med samma förutsättningar får också kallas Buckfast-samhällen.
2. Att deklarera drottningens eller samhällets härstamning görs genom att visa dess stamtavla med minst tre generationer bakåt.
3. Att aktivt delta i avels och utvecklingsarbetet innebär först att öka egen kunskap om bedömningskriterierna eller lära ut sin redan vunna kunskap. Detta kan göras på anordnade kalibreringsträffar eller liknande kurser.
Därtill ska man antingen utföra A eller B:
A. sätta upp testserier själv eller tillsammans med biodlarkollegor, enligt Buckfast bedömningsprotokoll. Man kontaktar Avelsutskottet inför och rapporterar in resultatet efter genomförda tester enligt gällande instruktioner.
B. Om man inte utfört testserier i tillräckligt stor skala men ändå anser sig ha ett potentiellt avelsmaterial, erbjuder man Avelsutskottet eller andra drottning-odlare rätten att använda materialet för vidare utvärdering/testbiodling.


När alla tre punkterna är uppfyllda är man berättigad att använda Buckfast märket, dvs. föreningens logotyp i sin marknadsföring.
Avelsutskottet och Styrelsen tillsammans beslutar att odlaren är berättigad att använda märket.
Märkesansökaren kan visa sina stamtavlor som denne larvar från till försäljning och har deltagit i kursverksamhet inom de senaste 5 åren. Då kan man använda Buckfast-märket i sin egen marknadsföring och man skrivs in på Buckfasts hemsida i listan över Märkes-drottning odlare med kontaktuppgifter om så önskas. Blir märkesansökarens drottning utvald att bli drönargivare på station, skrivs dennes namn in tillsammans med Buckfastmärket i Bitidningens annons i majnumret under de år drottningen är drönargivare.

 

Senast reviderad år: 2023