HAL-22-400

Pågående testserie 2023, mer information och resultat kommer efter säsongen

Testserieledare: Håkan Albrektsson, Skåne

HAL-22-230

Pågående testserie 2023, mer information och resultat kommer efter säsongen

Testserieledare: Håkan Albrektsson, Skåne

 

 

IAH-22-xxx

Pågående testserie 2023, mer information och resultat kommer efter säsongen

Testserieledare: Håkan Albrektsson, Skåne