I skrivande stund har vi i Buckfast för avsikt att stationerna ska hållas öppna som vanligt.


Dock får vi se hur läget utvecklas i landet och vilka restriktioner som regeringen samt folkhälsomyndigheten vidtar och agera därefter.


Information om förändringar meddelas via hemsida och mail så fort läget förändras.


På några av våra stationer så befinner sig föreståndarna i riskgruppen.


Vi ber alla att följa folkhälsomyndighetens föreskrifter samt att vi har ändrat följande rutiner:


-Fakturan skrivs när ni ringer föreståndaren innan utsättning, alltså viktigt;Ring innan!
-Ingen underskrift behövs på utsättningslistan.
-Håll ett ordentligt avstånd till föreståndaren och till andra besökare!
-Åk inte till stationerna om ni har sjukdomssymtom.
-Vistas inte för många på parningsplatsen åt gången, stanna en stund i bilen eller utanför tills det tunnat av lite på folk.

Föreningen Svensk Buckfast