Göteborgsgruppen Etablerades under sommaren -99 som en fri sammanslutning av intresserade biodlare med intresse för Buckfastavel. Tanken var att vi genom att samarbeta i avelsfrågor skulle få större resurser att utvärdera drottningar och odla och bedöma testserier och framför allt få bättre bin själva.

 

Hur vi började

När vi letade efter en lämplig ö i Göteborgsregionen för renparning av Buckfastbin blev det naturligt att även undersöka möjligheten att åter uppta verksamheten här. Vår tidigare tillsynsman i Mölnlyckeortens biodlarförening, Uno Christensson, barnfödd på Styrsö hade själv bin här ute och han etablerade kontakter med öns biodlare liksom på grannöarna Donsö och Källö. Vi lyckades få igång ett mycket givande samarbete och bytte ut drottningar i alla 26 samhällena 1998. Drönargivarna odlades fram av Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson och friparades i Mölnlycke-Benareby för byte under augusti. Tillsättningarna fungerade bra men några samhällen hade förlorat sin drottning under vintern och ersattes med övervintrade reserver. Källödrottningarna byttes inte förrän tidigt på våren –99 eftersom vi först under vintern fått reda på att det fanns samhällen på ön.
Första årets drönargivare

Drönarmaterialet på ön fick vi från Leif Hjalmarsson och han skickade oss kakbitar efter LH9515, dotter till LH94-341 och parad SK9221. LH94-341 har varit drönararv på Utlängan under 1999 och är parad 50% Monticola. Drönararvet på Styrsö innehåller om vi räknat rätt följaktligen 12,5 % Monticola. Biodlarna på Styrsö blev mycket nöjda med sina nya bin både vad gäller temperament och avkastning.
I anslutning till Lennart Carlssons bigård på öns ostsida vid Styrsö Skäret finns en obebyggd tomt på några tusen kvm som ägs av kommunen. Den uppläts kostnadsfritt första året av Stadsdelsnämnden, liksom en stor privat markbit hundratalet meter väster om Lennarts hus. Väl att märka att vi inte har specifika drönarsamhällen utan öns ordinarie bestånd av produktionssamhällen får vara drönargivare.
Till parning under första säsongen utsatts 188 drottningar och 157 blev parade vilket ger 83% parade drottningar.
Göteborgsgruppen

kan man säga startade med inbjudningar till två föreläsningar under temat buckfastavel och hade närmare 20 intresserade biodlare på dessa möten. Vi fick bidrag för detta arbete från EU via vårt länsförbund, för vilket vi härmed framför vårt stora tack. Sammankomsterna utmynnade i att Carl-Erik och undertecknad skulle odla testserier där grupper om sex drottningar delades ut till testbiodlarna. Dessa hade så stora bigårdar att det också fanns jämförelsesamhällen. Under våren 2000 samlades vi till kurs i avelsarbete med Buckfastbin med inte mindre än 25 deltagare under 4 sammankomster. Detta ledde till ett alltmer intensifierat avelsarbete och fler testserier och fler testbiodlare blev resultatet. Vi höll årliga protokollförda möten och vi bjöd in till larvdagar för dem som ville ha testat material att odla på. Ulf Gröhn hjälpte oss med drönargivare under 2000 – 2003 med två drönarlinjer, men inför 2004 ville vi gärna ha en uppfriskning av både Styrsö-materialet och på Vendelsö som vi hoppades få igång 2004 tillsammans med Varbergs drottningodlarklubb.
Avelsarbete

Sommaren 2003 hämtades avelsmaterial från Poul Erik Sörensen, Bakkegårdens Biavlscenter i Hårby, Danmark den 8- 9 juli 2003. Material hämtades dels som larvade plastkoppar, dels som kakbitar med ägg och yngel. Vi hämtade från 4 olika linjer och av dessa blev två drönargivare på Styrsö och på Vendelsö för åren 2004 -2005. Samarbetet med Poul Erik Sörensen har fortsatt och en kärntrupp av testbiodlare och avlare har utkristalliserats som sätter upp testserier, odlar drottningar för utvärdering och bidrar till att sprida bra buckfastgener både lokalt och till andra delar av Sverige. En viktig förutsättning för att vi ska kunna utveckla vårt avelarbete inom Buckfast är ju detta att vi kan byta material med varandra, pröva nya kombinationer och ta del av varandras resultat.
Bor du i västsverige och är intresserad att ta del i vårt arbete i Göteborgsgruppen är du välkommen att kontakta Egon Andersson,
tfn 031-88 38 77 eller per mail Egon Andersson