1:a Maj Uppföljningsmöte inom testbiodling - Kristianstad

1:e April Upptacktsmöte - Testbiodling

18:e Mars Årsmöte 2023

14:e MarsUppstartsmöte för testeserieverksamheten i FSB

22:e Februari Informationsträff hos Malmöortens Biodlareförening