Testserien

Testserien består av 17st drottningar av HAL-19-388 som parats med EAN-18-225 (VENDELSÖ 2021). Testdrottningarna är utplacerade i område kring Herrljunga, Västra Götaland.

 

Uppfödarens kommentar

"Materialet på modersidan är ursprungligen en import från Calsten Dalböl år 2015 under beteckningen CD013. Samhället är svärmtrögt. Medelskörd på cirka 80kg utan åtgärder. Lite svagare vårutveckling jämfört med andra samhällen"

 

 

Resultat/Sammanställning