Kullaberg Parningsstation var påtänkt redan 1985.

Vid ett sommarmöte 5 juni 1985 beslöt Kullabygdens Biodlareförening att försöka förverkliga en idé att göra Kullahalvön till ett parningsområde för Buckfastbin.
I oktober 1985 meddelas att man bytt drottningar i tre bigårdar ytterst på Kullahalvön.
21 maj 1987 önskar man att ett större intresse kunde visas från medlemmarna. Konkret är det svårt med både arbete och pengar. Det beslutas att för tillfället är det bäst att låta saken vila. Där tog det slut.
I juli 2003 fick vi sätta upp en demokupa på Naturum Kullaberg till allas lycka och redan i september kunde föreningen meddelas att vi fått ett avskilt område på Kullaberg för renparningsändamål. Man kan säga att vi sexton år senare bara fortsatte där föreningen slutade förra gången.

Demokupan invigdes 1 maj 2004 av Ulf Molin (C)
Kanske inte så mycket pompa och ståt men med en stolt känsla av nydaning, äntligen händer det något i föreningen och några av föreningens eldsjälar hade snickrat och byggt upp planket som omgärdade demokupan. Det var en fin dag.

 

Parningsstationen 2004
Nu började arbetet med parningsstationen. Under vårmötet i maj skänkte medlemmarna ett flertal avläggare till föreningen.
Ulf Gröhn kom till föreningen redan 6 mars och startade upp oss inför den stundande parningsstationen. Att skriva, läsa och förstå stamtavlor var ämnet.
Vi förstod att avel, selektion och parning var ett stort ämne och vi sökte oss till Buckfastföreningen för att lära oss av deras duktiga medlemmar. Det har vi aldrig ångrat.
Ulf Gröhn hade överöst oss med drottningar i mängd under sommaren som samtliga skulle paras på Ven. Det blev många resor och det kostade mycket kassettbin och mycket arbete
Sommaren 2004 var kall och blåsig och det hjälpte inte upp parningsresultatet.
Det gjorde inte heller alla de fel som vi okunniga gjorde.
Och vem tänkte på Kalkyngel och Nosema och Utrensningsiver.
2006
Först 2006 kunde vi officiellt öppna vår parningsstation med Drönararvet
KH03-15.
Dock först i juli eftersom drottningarna inte var intresserade av att bestifta drönarcellerna i tid och man måste ju ha virila drönare på en parningsstation.
2007 då? Och 2008?

År 2007 tog vi Nosemaprov på samtliga samhällen som vi använder till avläggare för selektion av tillsatta drottningar, eller till kassettbin.
Av föreningens 20 bisamhällen visade Nosemaproverna på att 50 % hade svag, medel eller tom stark Nosema i ett fall.
Så där försvann 10 bisamhällen som vi fick sätta i en utbigård och byta drottningar på, samt behandla enligt den "ryska metoden" vilken f.ö. är den enda som finns. Så får vi se nästa år om det har hjälpt.
Men vi hade 8st friska samhällen med systerdrottningar som år, 2007 gav drönararvet KUL06-031.
KUL06-031;KUL05-031xKH0315;KH03-15xKDK00-04
För 2008 ändrar vi drönargivarna så att de inte längre är systrar men dock goda Buckfastdrottningar med bra stamtavla. Detta för att få en större genetisk bredd hos drönarmaterialet och kanske ge en ökad heterosiseffekt i ungdrottningarna som paras där. Vi odlar således bruksdrottningar för försäljning. och inte avelsdrottningar.
Vi selekterar nästa sommar och går vidare med de bästa avelsdrottningarna för att successivt byta ut drönargivarna på parningsstationen. Dessa oparade avelsdrottningar måste paras på renparningsstationer för Buckfast typ Hasslö, Aspö, Vendelsö, Ven och Styrsö.
DRÖNARARVET 2011
Vi har 16 Buckfast-drottningar med god stamtavla som vi använder som
drönargivare på Kullaberg. Några är systrar.
Genetisk bredd i drönararvet:
Efter SK08-014 finns RK04-413 o SK06-010
Efter SK06-006 finns SK05-016 o PS04-022
Efter KBF06-55 finns EA02-321 o KUL05-031
Efter KUL07-055 finns KEO04-910 o EA02-321
Efter KUL06-041 finns EA02-321 o KH03-015
Parningsstationen är stängd för övriga biodlare och endast öppen för KULLABI.