Testserien 

Testserien utgörs av 12 st drottningar som parats med DB-17-159 (ASPÖ). Drottningarna har fördelats mellan Håkan Albrektsson (HAL) samt Johan Falk (JFK) och har testats i sydöstra Skåne under 2021.

 

Resultat/Sammanställning