Testserien 

Testserien består från början av 32 drottningar som paras med DB-17-159 (ASPÖ). Drottningarna har fördelats på fyra olika drottningodlare i sydvästra Skånes slättbyggd och testades under säsongen 2021. 

Drottningarna odlades 2020 och tillsattes inbördes likvärdiga samhällen tidigt på säsongen alternativt avläggare.

 

Avelsmaterialet

KÅH-17-000 stod som drönardrottning på Aspö 2018-2019 och såldes sedan till en biodlare i sydvästra Skåne. 

 

Stamtavla

MFT-20-001

Resultat/Sammanställning

Slutsats

Materialet uppvisade ingen ökad honungsproduktion. Tyvärr var materialet något flygiga av sig och oroliga när man arbetade med dem.

Sammantaget kan testserien användas för vidare avelsarbete men är ej färdigt för stationerna ännu.