På vårt möte i Kristianstad den 1:a maj 2023 utsågs en grupp som skulle gå igenom de stamtavlor och testresultat som skickas in till FSB som förslag på lämpliga drottningar att sätta upp testserier av och att använda som drönargivare på parningsstationerna. I ett tidigare utskick ombads medlemmarna att skicka in dessa underlag innan mötet, men tyvärr blev datumet fel. Danny Zwaard, som sitter i avelsutskottet, är sammankallande och det är till honom materialet ska skickas som bifogade filer: danny.zwaard@buckfast.se

 
Tanken är alltså att gruppen ska sammanställa de drottningarna medlemmarna har på förslag och samordna parnings- och insemineringsalternativ så att testserierna inte blir alltför lika rent genetiskt. Har du något med lite udda härstamning så är det så klart extra intressant. Glöm inte att ange om materialet är testat och i så fall hur!
 
Vi är tacksamma om vi får in detta så snabbt som möjligt och för att få med de drottningar just du har så vill vi ha det absolut senast inom en vecka.