IAH-21-380

Testserien

Testserien består av 17st drottningar av HAL-19-388 som parats med EAN-18-225 (VENDELSÖ 2021). Testdrottningarna är utplacerade i område kring Herrljunga, Västra Götaland.

 

Uppfödarens kommentar

"Materialet på modersidan är ursprungligen en import från Calsten Dalböl år 2015 under beteckningen CD013. Samhället är svärmtrögt. Medelskörd på cirka 80kg utan åtgärder. Lite svagare vårutveckling jämfört med andra samhällen"

 

 

Resultat/Sammanställning

 

 

HAL-21-1256

Testserien

Testserien bestod av 18 drottningar av HAL-18-1256 som parats med HAL-16-327 (VEN 2021)

 

Om modern

"Mycket bra samhälle, rent och snyggt. Bra honungsytbyte och kraftigt samhälle som samlat flitigt hela 2021. Svärmtrögt men lite mer rörliga än vanligt. Moderdrottningen var 3 år under 2021 men fungerade lika starkt och bra som de yngre.

 

Resultat/Sammanställning

 

 

 

 

 

 

HAL-21-172

Testserien

Testserien består av 18st drottningar av HAL-19-172 parat med HAL-16-327 (VEN 2021)

 

Om modern

"Mycket bra samhälle, rent och snyggt i kupan. Mycket bra humör och lugna bin. Bra honungsutbyte"

 

Resultat/Sammanställning