Föreskrifter för testbiodling finns här:

Föreskrifter för testbiodling (PDF)

 

Provtagningsinstruktioner och mallar:

Varroa-tillväxt - beräkningsmodell (Excell)

 

Utbildningsmaterial och instruktioner

Drottningens genetik och skriva stamtavla (PDF)

Testbiodling - manual (PDF)

 

Blanketter:

Här kan du ladda ner blanketter för testserier.

Vi vill förenkla hanterandet av blanketterna.
Nu är de omarbetade till PDF-format, som du kan fylla i på din dator och sedan skicka via e-post till vår testserie-ansvarige.

Nedladdningsbara dokument för testserier:
Avel-stamtavla (PDF)
Anmälningsblankett för uppsättning av testserie av Buckfastdrottningar (PDF)
Bedömningsformulär (PDF)
Sammanställning testserie (PDF)