Föreningen Svensk Buckfastavel samlar avelsintresserade biodlare med ambitionen att bevara och utveckla Buckfastbin enligt Broder Adams modell. 

Det spännande med föreningen är att det finns grupper spridda runt om i landet som arbetar på likartat sätt och fler håller på att bildas med stöd av oss andra.
Vi har grupper i Varberg, Tomelilla, Tystberga, Älmhult, Kullabygden, Gislavedstrakten och i Göteborgsområdet för att bara nämna några.

Sedan 1975 har vi haft säkra parningsstationer för Buckfast med kontrollerat material, sedan 1991 har vi haft en officiell förening som ansvarat för ett antal allmänt öppna parningsstationer; igång idag är Hasslö, Aspö, Ven och Vendelsö. Föreningen ger varje höst ut Buckfastkompendiet där resultaten från parningsstationerna och sammanställningar från tester av testserier presenteras, samt naturligtvis information om aktiviteter inom föreningen och medlemsmatrikel. Vi har också depåbigården Skärva utanför Karlskrona där man en gång varje år i början av juni kan beställa tvådagarslarver för hämtning, eller larva själv.

Mycket arbete läggs ner av enskilda medlemmar för utvärdering av avelsmaterial. Testserier sätts upp som sedan bedöms utifrån ett fastställt formulär under 1–2 år och avrapportering sker till avelsutskottet och publiceras i kompendiet för att drottningodlare ska få information om vart man kan vända sig för att få bra material, men också för att vi ur dessa testserier ska kunna välja drönargivare på parningsstationerna.
Vi har i föreningen ansett att vi bör satsa ytterligare på sjukdomsresistens hos våra bin, så från år 2006 är alla avelsdrottningar och mödrar till testserier eller till drönargivare på stationerna testade för nosema och utrensningsförmåga.

För att öka och stämma av vår förmåga att bedöma bisamhällen enligt de kriterier som föreningen fastställt, samlas vi en gång om året och gör bedömningar av ett antal samhällen, protokollför och diskuterar igenom våra bedömningar, så att vi bedömer våra Buckfastbin enhetligt. Till detta kommer också lokala bedömningskurser för blivande testbiodlare eller för odlare som är vetgiriga på hur detta går till – läs i kalendariet om dessa aktiviteter.

Buckfastodlare är ju kända för sina stamtavlor, testprotokoll och konstiga benämningar på drottningar. Det må vara, men jag tror att vi är lika kända för Ulf Gröhns devis:
Buckfastodlare samarbetar!

Oavsett om du är van biodlare eller nybörjare så är du välkommen i vår förening.
Förutom information och kunskap om Buckfastbiet, kan vi hjälpa dig med kontakter till andra Buckfastodlare, upplysa om var du kan få tag på avelsmaterial eller drottningar, tips på hur du kommer igång med drottningodling och parning på station. Dessutom har vi ett antal skrifter som du kan beställa och lära dig mer om allt det som hör till avelsarbete och drottningodling.