Hur mycket tid behövs för att hålla på med testbiodling?

Testbiodlingen som idag bedrivs inom föreningen är en rationaliserad variant som utgår från att följa biodlarens normala arbetsmoment. Flertalet bedömningspunkter såsom svärmtröghet, temperament, kakfasthet mm. är tänkta att genomföras paralellt med ett vanligt bigårdsbesök och tar inte mer tid än att bara skriva ner dem i protokollet. Utöver detta återstår några moment som kräver ingrepp i bisamhället. Dessa innefattar exempelvis varroa- samt nosemaprov och görs i regel ändå samtidigt som bigårdsbesöket. Det mest tidskrävande momentet är i regel utrensningstestet som görs två gånger per samhälle och år. Detta kräver lite tid eftersom yngel ska skäras ut vid ett besök, avdödas och sättas tillbaka, för att resultatet sedan ska kontrolleras dagen efter. Sammanlagt kräver testbiodlingen några timmar om året men utbytet i form av utveckling inom avelsarbetet väger enligt mig upp detta väl. Dessutom ger testresultatet dig som biodlare ännu bättre kunskap och koll på dina bisamhällen och deras hälsa!