Rune Karlsson har lämnat oss i en ålder av 89 år. Rune ansvarade tillsammans med Karl-Erik Tedblad för parningsstationerna Hasslö och Aspö i 30 år. Han var med och startade upp Hasslö/Aspö 1975 och jobbade med dessa stationer till 2005. Han hade även hand om Skärva depåstation under denna tid. En enormt duktig avlare, han drev fram fina linjer för oss i östra Blekinge som än i dag gör att vi har fina och duktiga bin. Att sitta och prata med Rune i vår bistuga på söndagarna gav oss alla värdefulla kunskaper som inte går att läsa sej till.

 Jan Evertsson m.fl.