Bra temperament
God Kakfasthet
Svärmtröghet
Fruktbarhet
Kalkyngelfritt
God Honungsskörd
God Utrensning
Nosemafritt

 

Munken Broder Adam, från klostret Buckfast i England, hade dessa egenskaper som avelsmål när han tog fram Buckfastbiet.
Dessa mål gäller fortfarande.