Till följd av att amerikansk yngelröta påvisats i västra delarna av Skåne, nära stationen Ven, vill föreningen trycka hårt på att alla som sätter ut drottningar på stationerna är medvetna om gällande skydds- och övervakningszoner. 

I dagsläget påverkas inte någon av föreningens stationer av någon beslutad zon och utsättning/hemtagning kan ske som vanligt. Situationen kan dock förändras snabbt och vi håller oss uppdaterade över hur läget förändras. 

Vi vill att ni som sätter ut drottningar har koll på vad som gäller angående flytt och smittoläge. Därav kommer flyttningstillstånd krävas för biodlare som kommer från områden som kan omfattas av restriktioner och vi vill från föreningens sida återigen upplysa att biodlare kan nekas utsättning ifall exempelvis flyttningstillstånd inte kan uppvisas.

Detta gör vi för att skydda stationerna och drottningodlare mot oavsiktliga smittspridningar.

Håll er uppdaterade om skydds- och övervakningszoner samt vad som gäller på Jordbruksverkets hemsida här