För att öka kunskapen och kvalitén på stationerna har vi nu skapat en enkät för er som parat drottningar på någon av avelsstationerna i år. Enkäten är helt annonym och inga personuppgifter som kan knytas till er samlas in. Ni hittar enkäten via denna länk.