Pågående testserie 2023, mer information och resultat kommer efter säsongen

Testserieledare: Håkan Albrektsson, Skåne