Testserie uppsat för att testas 2023. För få äggläggande drottningar kvar, avlas vidare men ej testserie i år.